Big Data

Identifikation af digitale barrierer

Informationsforståelse i et særligt projekt for Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen hyrede Ankiro til at udvikle et værktøj der automatisk kunne identificere barrierer for e-administrerbarhed i både ny og eksisterende lovgivning. Værktøjet skulle med andre ord finde lovtekst der vanskeliggjorde elektronisk administration eller forsinkede udviklingen af digitalisering.

Hvis en ny dansk lov f.eks. indeholdt et krav om personligt fremmøde eller underskrift, blev denne barriere identificeret og fremhævet i lovteksten ved hjælp af et skræddersyet plugin til Microsoft Word.

Analysér dine kunder

Få en bedre forståelse af dine kunders hensigter

Hvordan udnytter dine brugere din nuværende søgemaskine? Hvad kan gøres bedre, og hvad er de typiske use cases? Vi tilbyder tilbundsgående analyser af eksisterende søgeopførsel på tværs af platforme, både af vores egne og andres søgemaskiner. Analyserne udmønter sig i detaljerede rapporter hvor du får et godt overblik over dine besøgendes sprogbrug, hensigter og handlinger. Vi kommer med klare, præcise råd til hvordan du kan forbedre konverteringsraten og findability’en på dine dokumenter.

Big Data

Danmarks største jobdatabase

Fagjob - jobudtræk fra alle kilder

Fagjob er Danmarks største jobportal. Ankiro har siden 2003 crawlet og analyseret cirka 2 millioner danske jobopslag. I hvert jobopslag identificerer og udtrækker Ankiro forskellige informationer.

Jobopslag kan være formuleret og struktureret på mange måder – fra Smedesørens 3-linjers opslag om hjælp til bogholderiet, til jobportalers og internationale koncerners konsistente og strømlinede jobopslag.

Fælles for alle er at Ankiro maskinelt udtrækker oplysninger om stillingsbetegnelse, arbejdsgiver, arbejdssted, ansøgningsfrist m.m.

Læs mere