Fagjob

Fagjob - et samarbejde med fagbevægelsen

Danmarks største jobportal

Fagjob er Danmarks største jobportal. Med en unik sprogbaseret jobsøgnings- og jobformidlingsløsning hjælper Ankiro jobsøgende medlemmer af landets største fagforbund og a-kasser til at finde det job de søger.

Da LO i 2003 gik aktivt ind på jobsøgningsområdet, valgte man en sprogbaseret elektronisk løsning fra Ankiro. Projektet fik arbejdstitlen Fagjob og anvendes i de enkelte forbund med eget navn og brand (bl.a. “Mit HK” og “NNF-Job”) så medlemmerne får en sammenhængende og helhedsorienteret oplevelse på den enkelte hjemmeside. Siden begyndelsen i 2003 har en lang række organisationer valgt at gå ind i samarbejdet omkring Fagjob, og i dag servicerer Fagjob medlemmer af både LO- og FTF-organisationer (med 1,1 million medlemmer i alt).

Søgeteknologien er noget af det der gør Fagjob unik. Igennem en årrække har Ankiro i samarbejde med de deltagende forbund og a-kasser opbygget en enorm viden om hvilke stillingsbetegnelser der anvendes inden for de forskellige arbejdsområder. Det er netop forbundenes viden om hvad brancherne kalder deres forskellige stillinger der er sat i system og lagret elektronisk i Fagjobs ordbaser, og som gør det muligt at finde relevante jobopslag – også selvom jobopslaget er formuleret med nogle helt andre ord end dem brugeren anvender i sin søgning.

Inden for FOA’s fagområde finder vi f.eks. stillingsbetegnelsen social- og sundhedsassistent. Mange job vil naturligvis være slået op med denne betegnelse, men der er også mange der er slået op som f.eks. plejehjemsassistent, SSA eller SSA/SSH. Inden for området ved alle hvad der tales om. SSA er en ofte brugt forkortelse for social- og sundhedsassistent, og SSH for social- og sundhedshjælper, men for den udenforstående er det ikke lige til at gennemskue. Hvordan skulle man også vide at man skal skrive SSA i sin søgning for at finde netop det job – bare fordi der står SSA og ikke social- og sundhedsassistent i jobopslaget? Det er jo umuligt.

Hvis man derimod som bruger af Fagjob skriver social- og sundhedsassistent i sin søgning, oversætter eller udvider Fagjobs unikke søgeteknologi brugerens søgeord til alle relaterede udtryk og begreber i systemet. Hvis man f.eks. søger på en “bred” stillingsbetegnelse som sekretær, udvider Fagjob til snævrere betegnelser, f.eks. advokatsekretær, skolesekretær, kursussekretær (faktisk over 75 sekretærtypebetegnelser).

Det kalder man semantisk søgning, altså søgning der tager højde for de enkelte søgeords betydning. Sagt på en anden måde: Ankiro hjælper fagjobbrugerne med at finde det de søger, ikke kun det de skriver. På jobportalmarkedet er denne teknologi unik. Til sammenligning baserer Jobindex deres såkaldt avancerede søgning på kategorier. Jobindex har placeret deres jobopslag i over 90 kategorier. Problemet med kategorier er at brugeren skal vælge til og fra og sætte krydser og flueben en farlig masse steder, samtidig med at alle mulige typer job bliver rodet sammen inden for de nødvendigvis meget brede kategorier.

På Jobindex kan man også foretage en fritekstsøgning, men det er en ”uintelligent” fritekstsøgning, kan man sige, for i begge baser matches der kun på de eksakte søgeord. Hvis man altså søger på SSA, finder man kun de job der er slået op som SSA, eller hvor forkortelsen i øvrigt optræder i annonceteksten, men ikke dem der er slået op som social- og sundhedsassistent.

Over for dette står Fagjobs cirka 12.000 indbyrdes forbundne stillingsbetegnelser. Et tal der vokser i takt med at Fagjobs ordbaser udvides – når nye organisationer tilslutter sig Fagjob, og når disse organisationers viden om stillingsbetegnelser og brancheslang og forkortelser udvikler sig.

Dansk Metal Jobservice

Medlemmerne hos Dansk Metal har adgang til jobsøgningen, direkte fra forbundets hjemmeside.

Keld Flintø, der var en af de oprindelige initiativtagere til Fagjob, siger om Fagjob og om samarbejdet med Ankiro: “Fra første færd var jeg overbevist om at Ankiros indfaldsvinkel til søgning er den rigtige. Informationsmængden vokser så hurtigt at den der trækker det længste strå, er den der bedst og hurtigst kan finde informationerne frem. Ingen mennesker kan overskue noget så komplekst som markedet for jobannoncer – her må man simpelthen have den bedste teknologi til sin rådighed.”

“Ankiro har gennem hele projektet vist sig opgaven voksen. Det er en lille virksomhed, men den har til stadighed vist sig at kunne tiltrække de helt rigtige profiler i forhold til de udfordringer som udvikling af moderne it rejser. Vi er meget godt tilfredse med samarbejdet og er meget overbeviste om at vi med Fagjob er langt, langt foran alternative udbydere,” fortsætter Keld Flintø, LO’s projektleder for Fagjob.

Hvis du er medlem af et af nedenstående fagforbund eller a-kasser, har du måske allerede prøvet Fagjob. De bruger nemlig i dag løsningen, fuldt integreret på deres egne hjemmesider.

HVEM BRUGER FAGJOB?

  • Socialpædagogernes Landsforbund - Jobsporet
  • FOA - FOA Job
  • HK Danmark - HK JobBørs
  • BUPL - BUPL Job
  • Dansk Elforbund - Job Multimeter
  • Fødevareforbundet - NNF-Job
  • DSA - DSA Jobsøger
  • Byggefagenes Arbejdsløshedskasse - Jobportalen
  • Dansk Metal - Metal Jobservice
  • 3F - 3F Jobformidling

Fra første færd var jeg overbevist om at Ankiros indfaldsvinkel til søgning er den rigtige. Informationsmængden vokser så hurtigt at den der trækker det længste strå, er den der bedst og hurtigst kan finde informationerne frem. Ingen mennesker kan overskue noget så komplekst som markedet for jobannoncer – her må man simpelthen have den bedste teknologi til sin rådighed.

Keld Flintø