Søgeadfærds­analyse – lær dine brugere at kende

Både søgemaskiner og analyseværktøjer (som fx Google Analytics) opbevarer en række oplysninger om dine brugere, hver gang de besøger din hjemmeside. Mens disse data kan give dig svar på overfladiske spørgsmål, så som hvilke sider og søgeord, der er de allermest efterspurgte, ligger en masse vigtig information godt gemt i den enorme mængde af data, der udgør søgehistorik og kliks.

Denne information, der udgøres af flere tusinde eller hundredetusinde forskellige søgeord, ligger nemlig langt uden for top 10 eller 100 af de hyppigste søgeord. Derfor bliver den aldrig set, men da den samlede volumen på disse søgninger er så stor, siger det masse om dine brugeres reelle behov.

Vi gennemgår søgestatistikken på din hjemmeside og omsætter informationerne til viden om dine brugeres adfærd. Dermed afdækker vi både behov og forventninger – og afklarer om de besøgende er tilfredse med den information, der er tilgængelig.

En søgeadfærdsanalyse får afdækket en række adfærdsmønstre, ved at sammensætte analyser på forskellige måder. Afhængig af dit ambitionsniveau, og de data der indgår i logfilen, kombineres en række af nedenstående analyser.

Kom i gang med at forstå dine brugeres behov i dag. Kontakt os for at høre hvordan du kommer videre.

Vi analyser adfærden i detaljer

Basis
Session
Target
Interaktion
Sprog

Basisanalysen viser fordelingen af lange og korte søgninger og fortæller derigennem noget om brugernes tryghed ved brug af systemets finesser.

På visse sites søger brugerne generelt med meget få ord – måske kun ét ad gangen – hvilket ofte gør det meget svært at forudsige hvad de er ude efter, mens brugerne på andre sites skriver længere søgesætninger. Det kan være et spørgsmål om vaner, men det kan også sige noget om dine brugeres fortrolighed med systemet og deres forståelse af deres egne behov. Hvis ikke de ved hvad de har brug for, kan de heller ikke beskrive det i detaljer.

En basisanalyse kan også sættes op til at finde andelen af produktnumre, telefonnumre, mailadresser eller tilsvarende typer informationer. En analyse af et telekommunikationssite at hele 13% af alle søgninger var telefonnumre. Disse søgninger krævede en helt anden respons end andre søgninger.

Denne analyse undersøger brugeradfærden inden for en session. Analysen viser hvordan dine brugere reagerer på om de får for mange eller for få resultater, og den kan derfor sige noget om hvorvidt systemet generelt returnerer for mange eller for få dokumenter på en forespørgsel. Sessionsanalyser forudsætter at logfilen er organiseret kronologisk (dvs. ikke frekvensakkumuleret), helst med angivelse af en form for bruger-id så overlappende brugersessioner kan holdes adskilt.

Hvis loggen også indeholder afdelingsnumre eller lignende, kan der skelnes mellem de forskellige brugergruppers adfærd. Der kan f.eks. være stor forskel på hvordan administrations- og forskningsafdelingen søger efter den samme information.

En targetanalyse ser på hvad brugerne refererer til med deres søgning. Det kan dels vise hvad dine brugere er mest interesserede i at finde, dels fortælle noget om deres forståelse af deres egne behov. Targetanalysen opdeler brugerne i grupper med forskellige typer behov og tilsvarende forskellig adfærd. Typisk har disse brugergrupper også et forskelligt behov for feedback fra systemet, og de interagerer med systemet på forskellige måder.

Targetanalyser egner sig især til domæner som produkt-, job- og boligsøgning, hvor man søger efter noget i den virkelige verden snarere end dokumenter.

En interaktionsanalyse benytter sig af de data, der fortæller hvad dine brugere vælger at klikke på, hvor længe de læser dokumenterne, hvor mange resultatsider de bladrer igennem osv. Det fortæller en masse om hvorvidt brugerne finder det de leder efter, men kan også bidrage med mange andre interessante statistiske oplysninger, især i kombination med en targetanalyse. En kombineret target- og interaktionsanalyse kan typisk fortælle noget om hvilke brugergrupper der har en tendens til at give op uden at finde noget, hvem der omformulerer sig efter at have set resultaterne af første søgning, og hvem der finder det de leder efter.

Du kan også typisk se hvem der er villige til at læse mange dokumenter igennem for at finde den søgte information, og hvem der giver op tidligt.

I nogle tilfælde vil en sproglig analyse af de ord og udtryk der anvendes til at søge med være brugbar. Dette kan fx. vise hvilke sprog der søges på, men også om brugerne søger bredt eller specifikt. Vælger de besøgende fx. at søge på teaktræslænestole eller bare stole? Andre sproglige analyser kan foretages efter behov, hvis materialet tillader det. I visse brancher kan man ved at kombinere en sproganalyse med en targetanalyse opnå interessante resultater som fortæller om forskelle mellem kunder fra forskellige lande.

En skandinavisk e-handel fandt eksempelvis ud af, at de danske kunder var dobbelt så tilbøjelige til at købe alkohol og tøj som de svenske, mens 58% af de norske kunder gik direkte efter særlige tilbudspakker.

Forberedelse af datasæt

Inden din søgestatistik analyseres, vurderes datasættets kvalitet og egnethed i forhold til forskellige analyser, og data formateres så de kan læses af de forskellige analyseværktøjer. Der renses evt. ud i data for at undgå søgestrenge udsendt af robotter samt hackerangreb og lignende. Hvor omfattende dette element er, afhænger af materialets beskaffenhed. Validiteten af resultaterne afhænger naturligvis af hvor meget data der inddrages i analysen, og hvor grundigt det analyseres. Eller specifikt

  • hvor mange søgninger loggen indeholder
  • hvor mange informationer der logges for hver søgning
  • hvor stor en del af analysen der automatiseres, og hvor meget der gennemgås manuelt

Visse analyser kræver manuel behandling; andre egner sig bedst til automatisk gennemgang. Det er således også muligt at arbejde med et stort og et lille datasæt hvor det store benyttes til automatiske statistiske analyser, mens et uddrag gennemgås manuelt for at undersøge hvad folk søger efter og hvordan de udtrykker deres behov.

Lær af dine brugeres adfærd - start i dag

Sådan kommer du i gang

Hør mere om hvordan du kan forbedre din hjemmeside, ved at få lavet en tilbundsgående søgeadfærdsanalyse af Ankiros specialister. Vi sidder klar ved telefonerne og glæder os til at høre fra dig.